Ako funguje infrakúrenie?

Slnečné žiarenie je vlastne infračervené žiarenie.
Technológia infrakúrenia je veľmi podobným spôsobom, akým nás zohrieva Slnko. Je to najprirodzenejší spôsob kúrenia, na ktorý sme odjakživa zvyknutí.
Infrapanely vysielajú infračervené tepelné vlny, ktoré pôsobia po celej miestnosti a ohrievajú priamo bez strát, oveľa efektívnejšie ako doteraz používané spôsoby vykurovania.

Ako môžete ušetriť s infrakúrením?

Pri bežných vykurovacích metódach sa vykuruje vzduch a s prúdením ohriatého vzduchu sa vykuruje miestnosť. Už aj z tohoto faktu vyplýva určitá strata, nehovoriac o nevýhodách, ako je vírenie prachu, stmavnutie stien, atď.

V prípade bežných vykurovacích metód, rozdiel v teplote medzi stropom a podlahou môže byť až 8-10 °C, pri infračervenom vykurovaní je to maximálne 2°C.

Infra panel neohrieva vzduch, ale vyhrieva priamo telesá v miestnosti, vrátane človeka a predmety v miestnosti postupne vracajú teplotu do miestnosti – bez straty.

Pri infrakúrení kde je teplota vzduchu nižšia o 3 – 4°C, ako v miestnosti s klasickým kúrením dosiahneme porovnateľný pocit tepla.
Pri znížení teploty vzduchu o 1°C môžeme ušetriť až 5 – 6% energie.

 

Aké a koľko infrapanelov budem potrebovať?

 

Pre Vašu informáciu uvedieme jeden príklad na výpočet potrebných infrapanelov:

Zoberme si príklad pre miestnosť s priemernými tepelnoizolačnými vlatnosťami, kde chceme mať v priemere 20-22 °C, rozmery: 5 x 4m, výška 2,5 m. Odporúčaný výkon infrapanelu pre túto miestnosť je 1750-2000 W, v našom prípade budeme potrebovať infrapanel 4 x 500 W  (odporúča sa 1 infrapanel na každých 4-5 m2)

Plánovanie inštalácie

Pri plánovaní sú 2 najdôležitejšie kroky:
– určiť výkonové-tepelné nároky miestností, ktoré chcete vykurovať infrapanelmi a
– určiť počet a výkon jednotlivých infrapanelov do miestnosti.

1. krok
Treba určiť tepelnú stratu miestnosti (steny, izolácia, okná, konštrukcia)

2. krok
Pri zohľadnení horeuvedených parametrov musíme určiť výkonnú potrebu na 1 m3, ktorá sa pohybuje väčšinou medzi 0,8-1,2 W/ m3K. (v prípade dobre izolovaných pristorov je to  to 0,8 W/ m3K, v prípade stredných 1 W/ m3K a v prípade slabo izolovaných miestností je to 1,2 W/ m3K )

3. krok
Určime objem miestnosi v m3 a určime svoje nároky na teplotu:
– K dosiahnutiu teploty 18-20 °C budeme potrebovať 30W/ m3
– K dosiahnutiu teploty 20-22 °C budeme potrebovať 35-40W/ m3
– K dosiahnutiu teploty 22-25 °C budeme potrebovať 30-45W/ m3

Pri výpočte energetických nárokov miestnosti vynásobime výkonnú potrebu x obsah miestnosti x hodnotu teplotných nárokov.

4. Pri určení infrapanelov musíme ešte zohľadniť ďalšie parametre:

– V prípade výšky miestností 3-6 m odporúčame používať infrapanely s väčším výkonom (650W a viac)
– V prípade výšky miestností 2,5-3 m, odporúčame používať infrapanely so stredným výkonom (od 200W až 500W)
– V prípade výšky miestností do 2,5 m alebo menej, odporúčame používať infrapanely s nízkym výkonom (od 150W až 400W)

 

V prípade potreby Vašu žiadosť o bezplatný výpočet počtov a výkonu potrebných infrapanelov môžete poslať aj emailom na adresu infrapanelmrsun@gmail.com alebo telefonicky na tel.číslo 0905 562 659.

Ako si môžem objednať infrakúrenie, resp. infrapanely?

Po vypočítaní, resp. zistení aké a koľko infrapanelov potrebujete, vyberte si potrebné produkty z nášho elektronického obchodu, alebo nám zavolajte na tel. číslo 0905 562 659.